Electrik

Zameriavame sa predovšetkým na projektovanie a realizáciu elektrických inštalácií, ich servis, automatizáciu a rozvádzače. Staráme sa o komplexné dodávky elektrosystémov a systémov riadenia technologických procesov a budov, montážnych prác a údržby. Profesionálny prístup našich kvalifikovaných pracovníkov prináša záruku kvalitne odvedenej práce. Sme serióznym partnerom s dlhoročnou praxou, a preto rozumieme ako splniť vaše očakávania.

Vyberte si oblasť, v ktorej potrebujete naše služby. Dozviete sa viac o našich referenciách a realizovaných projektoch:

 

Elektrické inštalácie

Elektroinštalácie výrobných hál a administratívnych budov

Realizujeme elektroinštalácie od prípravnej fázy cez projektovú dokumentáciu, samostatnú realizáciu až po odovzdanie diela s revíznymi správami, prípadne úradnými skúškami. Všetky práce zabezpečujeme vlastnými pracovníkmi. Okrem kvality a efektivity kladieme veľký dôraz na bezpečnosť a životné prostredie.

Elektrické prípojky nízkeho a vysokého napätia a trafostanice

Môžete sa na nás obrátiť ohľadne konzultácie s energetickými závodmi, zosúladenie požiadaviek investora s technickými pripomienkami energetických závodov, realizáciu prípojok, odovzdanie celkovej realizácie diela užívateľovi s kompletnou technickou dokumentáciou, úradnými skúškami a certifikátmi.

Servis

Po zrealizovaní diela sa naša spolupráca so zákazníkom nekončí. Ponúkame non-stop servis našich inštalácii. Servis je zabezpečený vysokokvalitnými odborníkmi, ktorí spolu s podporou našich projektantov a revíznych technikov efektívne a rýchlo odstránia poruchu.

Automatizácie

Automatizácia rýchlo napreduje aj vďaka zefektívňovaniu riadenia v priemysle. Zvyšuje sa miera automatizácie v priemysle, čo otvára nové trhové príležitosti a zvyšuje dopyt po komplexných produktoch riadenia procesov v priemysle.
Electrik, s.r.o. ako flexibilná spoločnosť so zameraním na pridanú hodnotu pre jednotlivých zákazníkov reaguje na tento trend v podobe komplexnej dodávky automatizačných riešení pre priemysel, od projekcie systémov riadenia až po ich realizáciu.

Rozvádzače

Vyrábame nízkonapäťové rozvádzače pre automatizáciu a distribúciu. Tieto poskytujú riešenia na splnenie požiadaviek všetkých konfigurácií elektrických distribučných systémov inštalovaných v obytných a priemyselných budovách.

Dbáme na prehľadné a kompletné riešenie s flexibilnými systémami a s garantovanými dodávkami s rýchlou dostupnosťou. Nezabúdame ani na ľahkú údržbu, ktorá je pre našich klientov dôležitá. Samozrejmosťou je použitie skúšaných materiálov, kvalitu prevedenia. Je možná naša prítomnosť pri uvedení do prevádzky a zaškolenie obsluhy.

Projekty

Naša projekčná činnosť vychádza z dlhoročných skúseností. Je obohacovaná každodennými novinkami z projektovania, ale aj z realizácie. Projekčnú činnosť vykonávame podľa medzinárodných štandardov v súlade so slovenskou legislatívou. Intenzívna spolupráca so zákazníkom vyúsťuje k nájdeniu najlepšieho riešenia daného investičného zámeru s ohľadom nielen na prvotnú investíciu, ale aj na dlhodobé užívanie diela. Pri projekčnej činnosti zabezpečujeme komunikáciu so všetkými dotknutými stranami.